Факти за десетте заповеди
Начало Заповеди Факти Ресурси   Връзка с нас Кажи на приятел
 

Десетте заповеди - кратка история
Бог освободи Своя народ с чудеса и знаци от ръцете на египтяните и унищожи армията на фараона, докато народът мина сред морето неповреден. Израилтяните бяха доведени в подножието на планината Синай в Арабия, където направиха стан.

Скоро след като се установиха при Синай, Мойсей бе повикан на планината да се срещне с Бог. Той сам изкчи стръмния и скалист път и се приближи до облака, който бележеше мястото на присъствието на Йехова. Израел трябваше да бъде доведен до близка и лична връзка с Бог - да се обедини като църква и нация под Божието управление. Вестта, дадена на Мойсей за народа, бе: 

"Вие видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе Си. Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят; и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ."

Мойсей се върна в лагера, събра Израйлевите старейшини и им повтори Божествената вест. Техният отговор бе: "Всичко, което Господ е казал, ще сторим." Така те влязоха в тържествен завет с Бога, обещавайки да Го приемат за техен Владетел, чрез което те станаха, в особен смисъл, предмет на Неговата власт.

Отново техният водач се изкачи на планината и Господ му каза: "Ето, Аз ида при теб в гъст облак, за да чуят людете, когато говоря с тебе и да те вярват вече за винаги." Когато те се срещаха с трудности по пътя, бяха предразположени да мърморят против Мойсей и Арон и да ги обвиняват, че изведоха Израйлевите множества от Египет, за да ги унищожат. Господ щеше да почете Мойсей пред тях, така че те да се доверят на неговите наставления.

Бог имаше намерение да направи изговарянето на Своя Закон сцена на страшно величие, запазвайки неговият възвишен характер. На хората трябваше да им се запечата в съзнанието, че всичко свързано със службата за Бога трябва да бъде почитано с най-голямо уважение. 

Господ каза на Мойсей: "Иди при людете, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си; и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люде." През тези дни всички трябваше да са заети с тържествена подготовка да се явят пред Бог. Личността им, облеклото им трябваше да се освободят от нечистотата. И когато Мойсей им посочи греховете, те трябваше да се предадат на смирение, пост и молитва, така че сърцата им да бъдат очистени от греховността. 

Подготовката бе извършена според заповедта; и в покорството за по-нататъшни инструкции, Мойсей заповяда да се постави бариера около планината, така че нито човек, нито звяр да не може да премине в святото ограждение. Ако някой посмееше да я докосне, наказанието бе моментална смърт.

На сутринта на третия ден, докато очите на всички хора бяха обърнати към планината, върхът й бе покрит с гъст облак, който ставаше все по-тъмен и плътен, разстилайки се надолу, докато цялата планина не се обви в тъмнина и страшно тайнство. След това като звук на тромпет се чу, събирайки хората да се срещнат с Бога; и Мойсей ги поведе напред до подножието на планината. От гъстата тъмнина проблясваха ослепителни светкавици и гръмотевици отекваха и се предаваха сред заобикалящие хълмове."А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно." "Господната слава бе като поглъщащ огън на върха на планината" в очите на събраното множество. И "гласът на тромпета звучеше дълго и растеше все по-високо и по-високо." Толкова страховити били белезите  на присъствието на Йехова, че Израйлевите множества потрепераха от страх и паднаха на лицата си пред Господа. Даже и Мойсей възкликна: "Много съм уплашен и разтреперан." (Евреи 12:21).

Сега гръмотевиците спряха; не се чуваше вече тромпета; земята бе спокойна. Настъпи време на тържествена тишина и тогава се чу Божият глас. Говорейки от гъстата тъмнина, която Го поглъщаше, докато стоеше върху планината, заобиколен от ангелска свита, Господ ги запозна със закона Си. Описвайки сцената, Мойсей казва: "Господ дойде от Синай, И яви им се от Сиир; Осия от планината Фаран, И дойде с десетки хиляди светии; От десницата Му излезе огнен закон за тях. Ей, възлюби племената; Всичките Му светии са под ръката ти; И седяха при нозете ти За да приемат думите ти." (Второзаконие 33:2,3).

Йехова се откри не само в страшното величие на съдия и законодател, но и като състрадателен настойник на Своя народ: "Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството." Този, Когото те вече познаваха като свой Водач и Освободител, Който ги бе извел от Египет, отваряйки път за тях през морето и поваляйки фараона и неговите множества, Който по този начин им Се разкри, че е над всички египетски богове - точно Той сега изговори Своя закон.

Законът не бе изговорен тогава изключително в полза на евреите. Бог ги почете като ги направи пазители и изпълнители на Неговия закон, но трябваше да бъде държан като свята отговорност за целия свят. Предписанията на Декалога са дадени за цялото човечество за наставление и ръководство на всички. Десет предписания, кратки, изчерпателни и авторитетни, обхващат задълженията на човека към Бога и към неговите съчовеци; и всички те са основани на великия фундаментален принцип на любовта. "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си." (Лука 10:27). Виж също и (Второзаконие 6: 4, 5); (Левит 19:18). В десетте заповеди тези принципи са изведени  по-подробно и са направени приложими за човешките условия и обстоятелства.
 
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

Регистрирай се в нашия безплатен онлайн курс за изучаване на Библията.
Кликни тук, за да започнеш веднага!
 
Истината за ....
 
Истината за библейските пророчества
 
Истината за смъртта
 
Истината за ада
 
Истината за съботата