Факти за десетте заповеди
Начало Заповеди Факти Ресурси   Връзка с нас Кажи на приятел
 
Написан на камъкчаст 1 от 5

1. Наистина ли сам Бог написал  Десетте заповеди?

"Плочите бяха Божие дело."
"И като свърши говоренето си с Мойсей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст” (Изход 31:18). “Плочите бяха Божие дело; и написаното беше Божие писание...” (Изход 32:16)

Отговор: Да, Великият Бог на небесата написал Десетте заповеди на каменни плочи със Своя собствен пръст.


2. Каква е Божията дефиниция за греха?


Бог казва, че грехът е нарушение на Неговия закон.
Бог казва, че грехът е нарушение на Неговия закон. "Грехът е нарушение на закона" (1 Йоаново 3:4)

Отговор: Грехът е нарушаване на десетте Божии заповеди. Но тъй като този закон е съвършен (Псалми 19:7), той покрива всеки грях. Възможно е да съгрешим, но законът покрива “цялата вина на човека” (Еклесиаст 12:13). Нищо не е загубено.

3. Защо Бог ни е дал Десетте заповеди?


Щастие чака онези, които пазят Неговите заповеди.
"Който пази закона е блажен" (Притчи 29:18).
"Сине мой, не забравяй поуката ми, и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти притурят те" (Притчи 3:1) Отговор:
 • A. Като ръководство за щастие, изобилстващо с живот.Бог ни е създал да се радваме на щастие, мир, дълъг живот, задоволство и всички останали страхотни благословения, за които бленува сърцето ни. Божият закон е пътеводна книга, която сочи правилния път към откриването на това истинско, изключително щастие. "...само чрез закона става познаването на греха" (Римл. 3:20). "...не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай!"(Римляни 7:7).
 • B. Да ми показва разликата между доброто и злото.Божият закон е като огледало (Яков 1:23-25). Той сочи грешките в моя живот така, както огледалото показва мръсотията по лицето ми. Единственият начин човек да разбере дали съгрешава е внимателно да провери живота си в огледалото на Божия закон. Надеждата за това грешно поколение е в Божия закон. Той показва къде да теглим чертата! "Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим..., за да пази Той живота ни" (Второзаконие 6:24). "Дръж ме и ще бъда в безопасност, и ще зачитам винаги Твоите повеления. Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, защото суетна е измамата им" (Псалми 119:117, 118).
 • C. Да ме пази в беда и опасност.Божият закон е като здрава решетка в зоологическата градина, която ни предпазва от хищните животни. Той ни предпазва от нечистота, лъжа, убийства, идолопоклонничество, кражби и много други злини, които рушат живота, мира и щастието. Всички добри закони са защита и Божият закон също не е изключение.

 • Специална забележка: Вечните принципи на Божия закон са записани от нашия Създател дълбоко в естеството на всеки човек. Написаното може да бъде смътно и неясно, но то е все още там. Това, разбира се, означава, че ако не намерите истински мир, когато желаете да сте в хармония с вътрешното си естество, Бог трябва да напише тези принципи във вас. Създадени сме да живеем в хармония с тях. Ако изберем да ги игнорираме, резултатът винаги е безпокойство и трагедия - точно както игнорирането на правилата за сигурност при шофиране водят до проблеми.

   

  БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

  Регистрирай се в нашия безплатен онлайн курс за изучаване на Библията.
  Кликни тук, за да започнеш веднага!
   
  Истината за ....
   
  Истината за библейските пророчества
   
  Истината за смъртта
   
  Истината за ада
   
  Истината за съботата