Библейските пророчества  |    Смъртта   |    Ада   |    Съботата   |    Америка   |    Божият закон   
Много хора днес виждат нещата, които се случват в света и се чудят дали не живеем в края на времето. Хора от всички професии се обръщат към Библейските пророчества, за да опитат да разберат къде се намираме сега и относно бъдещето. Много книги и филми са издадени по въпроси, засягащи Библейските пророчества и интересът към тях изглежда постоянно висок.
Хората като че ли очакват нещо голямо и решаващо да се случи, те може да не знаят какво е това нещо, но те знаят, че НЕЩО ще се случи. Има много други интернет сайтове, които дават информация по тези теми.
Но как да познаеш кой от тях казва истината?

Отговор: Трябва да изследвате писанията, както правеха беряните, които "бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно." (Деяния 17:11)

Целта на този сайт е да Ви доведе до истините за Библията и библейските пророчества, чрез задълбочено изучаване на самата Библия.

Ние сме уверени, че Бог ще ви помогне "и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни." (Йоан 8:32)

Ето някои обещания. които можете да представите пред Бога и да Го помолите да ги изпълни:
"Аз любя ония, които Ме любят, и ония, които ме търсят ревностно, ще ме намерят." (Притчи 8:17)
" И ще ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце." (Еремия 29:13)
"Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде." (Яков 1:5)

Нашата молитва е този сайт да припомни старите библейски истини, които привидно са били забравени в последните години и да запали съживяване на святостта сред Божиите люде.

Предлагаме на вашето внимание Библейските отговори по следните теми:


Сайтовете са разработени от Amazing Facts Inc и са преведени и подготвени за вас от Църква на адвентистите в България със съдействието на Зов медия.

Пожелаваме Ви ползотворно и задълбочено изучаване!