Истината за
Библейските пророчества
 
   
     Начало | Исус Христос | Антихристът | Библейски пророчества | Ресурси | Контакти | Кажи на приятел | Истината
 

 


"Отсега ви казвам това нещо преди да е станало, та когато стане да повярвате, че Аз съм това. което рекох. "

Йоан 13:19



  Мисия

"Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати ме да прогласяосвобождение на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година"
Лука 4:18-19


Пророчества:
Раждането на Исус
Живот и дейност
Второ пришествие

Исус Христос е центърът на всички Библейски пророчества


"И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). "Светлината от познанието на Божията слава" се вижда "в лицето на Исус Христос". От дните на вечността Господ Исус Христос беше едно с Отца, Той беше "Божият образ", образът на Неговото величие и царственост, "отблясъкът на Неговата слава". Трябваше да бъде разкрита тази слава и затова Той дойде в нашия свят. На тази помрачена от греха земя, Той дойде да покаже светлината на Божията любов, да бъде "Бог с нас". Затова е пророкувано за Него: "и ще го нарекат Емануил". Когато дойде да живее с нас, Исус трябваше да разкрие Бог и на хората, и на ангелите. Той беше Божието слово, Божията мисъл, която можеше да се чуе. В молитвата Си за Своите ученици Той казва:
  • "И явих им Твоето име"
  • "... жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и вярност"
  • "... та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях"

  • Но не само за Неговите земни деца беше дадено това откровение. Нашият малък свят е учебникът на всемира. Божието чудесно намерение на милост, тайната на изкупителната любов е тема, върху която "и самите ангели желаят да надникнат", и те ще я изучават през вечността. И спасените, и непадналите създания ще намерят в Христовия кръст своята наука и своята песен. Ще се види, че славата, грееща в лицето на Исус Христос, е славата на себепожертвувателната любов. В светлината на Разпятието ще се види, че законът на себеотрицателаната любов е законът на живота и на земята и на небето; че любовта, която "не търси своето" извира от Божието сърце; и че в Него, кроткият и скромният, се разкрива характерът на Този, Който обитава в светлината, до която нито един човек не може да се приближи.

    "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."    
       © 2007 www.truth.sdabg.net