?php include('./include/header.inc');?>
 
 
Смъртта вероятно е най-погрешно разбираният въпрос в света днес. За много хора, тя е забулена в тайна и буди чувство на страх, несигурност и дори безнадеждност. 

Други вярват, че техните обични, които са починали, въобще не са мъртви, а точно обратното, живеят на други места в различни състояния. Повечето религии учат, че мъртвите стават духове или призраци.

От значение ли е да знаем каква е истината? Да, от огромно значение е. Библията казва, че хората, които погрешно разбират въпроса за смъртта, могат по-лесно да бъдат измамени от Дявола и по другите въпроси, включващи последната битка при Армагедон
.

Мнозина вярват, че техните любими мъртъвци могат да комуникират с тях."Защото те са духове на бесове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата земя, за да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог." Откровение 16:14

Няма място за догадки по този въпрос. Необходимо е сами да изследвате този интернетсайт и да откриете какво в действителност се случва според Библията, когато човек умира и да разберете истината за смъртта.
  Божията истина Лъжата на Сатана Вашият избор