Адът в Библията

Думата "ад" се среща 54 пъти в Библията. Преведена е от няколко различни думи с различни значения, както е посочено по-долу:

В Стария Завет

  • 31 пъти от еврейската “Sheol”, която означава “гробът”

В Новия Завет
  • 10 пъти, от гръцката “Hades”, която означава “гробът”
  • 12 пъти от гръцката “Gehenna”, която означава “място на изгаряне”
  • 1 път от гръцката “Tartarus”, която означава “място на тъмнина”
  
Кажи на приятел за този сайт   |       Истината за ада    |   Copyright 2007