Истината за съботата
 
Цел на Съботата
Кой ден?
Съботата в пророчествата
Въпроси за Съботата
Пази свято Съботата
История на Съботата
Библейски уроци
Ресурси
Свържете се с нас
"Ако не любите, ще пазите заповедите ми." Йоан 14:15 "Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му".
(Йоан 4:23)

"И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора,
Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори". (Откровение 14:6-7)
    "Съботата е направена за човека, а не човек за съботата." (Марко 2:27)

"Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи: тогава ще се наслаждаваш в Господа;и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков; защото устата Господни изговориха това" (Исая 58:13-14)

  Божият план Човешкият план Вашият избор  
Материали
Свята ли е неделята?
Защо Бог казва "Помни!"
Спри за почивка
 
Creation Sabbath
Кажи на приятел за този сайт
Everything you wanted to know about the Sabbath

Copyright © 2007.