Истината за
Библейските пророчества
 
   
     Начало | Исус Христос | Антихристът | Библейски пророчества | Ресурси | Контакти | Кажи на приятел | Истината
 


“Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.”

      2 Петрово 3:3-4Белезите за края на света

Бъдещето открито:
Светът разделен
Великият ден на Бога
Освобождението
1000 години пустота
Краят на греха
Новата земя
.....и още за Библейските пророчества
Днес белезите на времената, заявяват, че стоим на прага на големи и сериозни събития. Всичко в този свят се вълнува. Пред очите ни се изпълнява пророчеството на Спасителя за събитията, предшестващи Неговото идване: "И ще чуете за войни и военни слухове ... ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове." Матей 24:6, 7.

Сега е време, когато всички живи тръпнат в очакване. Владетели и държавници, хора които заемат постове на доверие и власт, мислещи мъже и жени от всички класи, са съсредоточили вниманието си върху събитията, ставащи около нас. Те наблюдават отношенията между нациите. Следят напрежението във всеки земен елемент и разбират, че нещо голямо и решаващо ще се случи - така че светът е на ръба на изумителна криза


Библията и само Библията дава правилна картина за тези неща. Тук са разкрити чудните последни сцени в историята на нашия свят - събития, които вече хвърлят сенките си върху нас, а звукът от тяхното идване кара земята да трепери и човешките сърца да примират от страх. Виж 20 белега за края на света.

СЛЕДВАЩА
"И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."    
   © 2007 www.truth.sdabg.net