Истината за
Библейските пророчества
 
   
     Начало | Исус Христос | Антихристът | Библейски пророчества | Ресурси | Контакти | Кажи на приятел | Истината
 


Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.
      Откровение 1:3За този сайт

Нашият сайт „Истината за библейските пророчества” е създаден да помогне  на хората от всеки произход и деноминация да разберат големите пророчества на Бибията, които са така актуални днес.

Нашата молитва е този сайт да припомни старите библейски истини, които привидно са били забравени в последните години и да запали съживяване на святостта сред Божиите люде
Истината за....
Истината за смъртта
Истината за ада
Истината за съботата
Факти за Божия закон

Защо сайт за Библейските пророчества?
Духовници и миряни обявяват пророчествата на Даниил и Йоан за сбор от тайни, които никой не може да разбере и обясни. Но самото заглавие на книгата Откровение опровергава тези твърдения: "Откровението от Исуса Христа, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати, та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Йоан, който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - всичко що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо".

Пророкът казва: "Блажен, който прочита" - има някои, които няма да прочетат; благословението не е за тях. "И ония, които слушат" - има също някои, които отказват да чуят каквото и да е  относно пророчествата; благословението не е за тези хора. "И пазят написаното в него" - мнозина отказват да обърнат внимание на предупрежденията и указанията в Откровение. Нито един от тях не може да получи обещаните благословения. Всички, които се подиграват на пророчествата и се присмиват на символите и на тържествената им важност, всички които отказват да променят живота си и да се приготвят за идването на Човешкия Син, ще бъдат проклети, а не блажени
.  

След като имат вдъхновеното свидетелство, как смеят духовници  да учат , че Откровението е тайна отвъд възможностите на човешкото разбиране? Откровение – това е открита тайна, отворена книга. Изучаването й насочва ума към пророчествата на Даниил и двете представляват най-важното знание, дадено на хората от Бог за събитията в края на световната история.

На Йоан бяха разкрити вълнуващи сцени и преживявания на църквата. Той видя състоянието, опасностите, борбата и финалното освобождение на Божия народ. Записа приключващите вести, които ще направят да узрее жетвата на земята - снопове за небесната житница или снопове за огъня на последния ден. Въпроси от огромна важност му бяха открити специално за последната църква, за да може хората, които биха се обърнали от грешка в истина, да знаят как да се справят с опасностите и борбите, стоящи пред тях. Никой не бива да бъде в тъмнина за това, което ще се случи на Земята
.  

Защо тогава съществува това широко разпространено невежество относно тази важна част от Свещеното Писание? Защо е това всеобщо нежелание да се изследват неговите учения? Всичко това е резултат от усилията на княза на тъмнината да скрие от хората измамите си. По тази причина Христос, Който даде Откровението, предвиждайки борбата срещу изучаването му, произнесе благословение към всички, които биха прочели, чули и опазили думите на пророчеството.

Библията беше създадена, за да води всички желаещи да се запознаят с волята на Създателя си. Бог даде на хората сигурната дума на пророчествата. Ангели и даже сам Исус научиха Даниил и Йоан за нещата които трябва скоро да станат. Тези важни въпроси за нашето спасение не останаха оплетени в тайна. Те не бяха разкрити по начин, който да обърка и заблуди честния изследовател на истината. Господ каза чрез пророк Авакум: "Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, за да може да се чете бърже". Божието слово е ясно за всички, които го изучават с молитва в сърцето. Всяка искрена и честна душа ще дойде до светлината на истината. "Светлина е посята за праведните". Никоя църква не може да израсне в святост, ако нейните членове не търсят сериозно истината като скрито съкровище.

(„Библейско ехо”, 16 декември 1895)
"И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."    
   © 2007 www.truth.sdabg.net