Истината за
Библейските пророчества
 
   
     Начало | Исус Христос | Антихристът | Библейски пророчества | Ресурси | Контакти | Кажи на приятел | Истината
 


“Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.”
      Откровение 1:3Нашата молитва

Истината за Библейските пророчества бе създаден да помогне на хората от различен произход и деноминация да разберат основните поророчества на Библията, които са така приложими днес.

Нашата молитва е този уебсайт да припомни древните Библейски истини, които привидно са забравени през последните години, и да заискри едно съживяване на святостта сред Божиите люде.

Съвременни изпълнения на Библейските пророчества
Библейски пророчества:
Целта на пророчествата
Новият световен ред
Съвременни изпълнения
Белезите на последното време

Вавилон никога няма да бъде построен отново
"И с Вавилон, славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдейците, ще бъде, както когато Бог съсипа Содом и Гомор; никога няма да бъде населен, нито ще бъде обитаван от род в род; нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще отправят стадата си да почиват там." Исая 13:19-20

Александър Велики искал да построи отново Вавилон и да премести столицата на царството си там, но умрял много млад. Научи повече в Енкартата на Майкрософт

Неотдавна Садам Хюсеин също искал да построи Вавилон, дори започнал работа по него и направил жп гара до изоставените развалини, които лежат  на около 50 мили южно от Багдад. Но Садам бил спрян от "Операция пустинна буря" и скоро умрял в плен. Можете да прочетете за плановете на Садам за построяването на Вавилон в списание “Тайм”. Или натиснете този линк към Search Google.

Няма да има успешно единно световно упрвление
"И казаха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя." Битие 11:4

Скоро след Големия потоп, който унищожил земните жители, човекът отново въстанал срещу Божия авторитет. Почти всички работели заедно, за да създадат град и власт, които представлявали открито неподчинение на Божиите  изрични наставления. Но Бог спрял бунта преди успешния му край. Можете да прочетете за историята на "Вавилонската кула" в Битие 11 глава.

Бог бил казал на хората да се разпръснат и изпълнят цялата земя и също, че никога вече няма да изпрати потоп от вода, който да унищожи земята. Кулата, която те строели, показвала тяхното незачитане и недоверие. Бог поставил край на този бунт преди да беше станало по-лошо
.

"И Господ каза: Щом като те са един народ, говорещ общ език, и са почнали да правят това; и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че едни други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града." Битие 11:6-8

Библейските пророчества показват, че хората отново ще се опитат  да обединят нациите и да въстанат срещу Неговата власт, но Библията казва, че тези опити ще пропаднат.

"И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове хора; но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта." Данаил 2:43

Имало е много опити да се обединят европейските нации, но всички те са пропадали и все още пропадат.

През 2004 г., Европейският съюз се разшири от 15 члена на 25, което изисквало нова конституция. Но преди конституцията да влезе в действие, трябвало да бъде одобрена от всичките 25 европейски държави-членки. Девет от тях я одобрили: Австрия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Словакия, Словения и Испания.

Но отхвърлянето й дори от една единствена страна, не можело да позволи, тя да бъде приета. "Не"-вотът, който извадил извън релсите европейската конституция, се случил на 29 май, 2005 г. във Франция. Холандия също гласувала "не" на 1 юни, 2005 г. и Обединеното кралство съобщило на 6 юни, 2005 г., че не е гласувало за конституцията. По всички практически въпроси, европейската конституция и нейният опит за единство били мъртви. А на 1 януари 2007 г. Европейският съюз бил разширен до 27 страни с присъединяването на България и Румъния. За повече информация за това пророчество виж
"Новият световен ред"

Скоро ще бъдат добавени още изпълнени пророчества.

 
"И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."    
   © 2007 www.truth.sdabg.net