Истината за
Библейските пророчества
 
   
     Начало | Исус Христос | Антихристът | Библейски пророчества | Ресурси | Контакти | Кажи на приятел | Истината
 


“Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.”

             Амос 3:7Новият световен ред
Новият световен ред:
Сънят на царя
Помощ от горе
Възкачването на империите
Гърция и Рим
Десет разделени царства
Следващият световен лидер
Откривател на тайни
.....и още за Библейските пророчества

Обещание: "Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците." Амос 3:7

Основава се едно световно управление като решение на много съвременни социални и икономически проблеми. Глобализмът навлиза в училищата и новинарските медии като единствен отговор на тези предизвикателни явления, които сякаш се умножават всеки ден.

Бизнесмените, политиците и президентите открито говорят за създаването на единно световно управление, едно общество от нации, нов световен ред. Тази идея за нов световен ред повдига много въпроси.

Какво ще се случи с човешките права? А с религиозната свобода, гарантирана от конституцията ни? Как новият световен ред ще засегне джобните ни пари, как ще бъде финансиран? Кой ще бъде водачът на новия световен ред? Ще реши ли новият световен ред множеството проблеми, с които се сблъскваме и ще възвести ли началото на хилядолетието на мир и безопасност? Отговорите на тези въпроси са предмет на предположения и дебати всред голям брой теоретици.

За последователите на Христос, обаче, създаването на Нов световен ред е твърде важно, за да се спекулира с него. Ние се нуждаем от истината
.

Има ли какво да каже Библията относно новия световен ред? Ако трябва да има нов световен ред, единно управление или общество от нации, посочва ли Библията кой ще бъде неговият водач?

За да отговорим на тези въпроси, трябва да се върнем към съня на древния езически цар и да оставим Библията сама да тълкува себе си.

Във втората година от 
	царуването на Навуходоносор царят видя сънища, от които духът му се смути и 
	сънят побегна от него" Данаил 2:1


"Във втората година от царуването на Навуходоносор царят видя сънища, от които духът му се смути и сънят побегна от него." Данаил 2:1
Сънят на древния цар

Навуходоносор, царят на Вавилон, имал забележителен сън,  от който се събудил през нощта. Този сън толкова го разтревожил, че той веднага повикал всичките си  мъдреци.

Мъдреците  помолили царя да им разкаже съня, за да го разтълкуват.

Обаче царят вече бил забравил съня си и им заявил, че те трябва да му кажат и съня и значението му, тогава той щял да разбере, че тълкуванието им е вярно.

Мъдреците казали, че заповедта му е  невъзможна. Царят, който от дълго време ги  подозирал в измама, решил, че няма повече да плаща за тях. Била издадена заповед за унищожението на Вавилонските мъдреците.

Тогава Данаил, Божий човек и пленник във Вавилон, бил свързан с другите мъдреци и също трябвало да бъде убит.

Продължава...


"И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."    
   © 2007 www.truth.sdabg.net